• Mô tả

Mô tả

bạc đạn 1215

 • Vòng bi tròn nhào 2 dãy / vòng bi cầu tự lựa

 • Thông số kỹ thuật 1217:  (85x150x28mm)
 • Thương hiệu : FAG
 • Xuất xứ : ĐỨC
 • LH: 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo )  -028. 351 51 004
 • vong bi 1230 SK – NSK, vong bi 1230 SK – FAG, vong bi 1230 SK – SKF, vong bi 1230 SK – TIMKEN, vong bi 1230 SK – KOYO,
  vong bi 1232 SK – NSK, vong bi 1232 SK – FAG, vong bi 1232 SK – SKF, vong bi 1232 SK – TIMKEN, vong bi 1232 SK – KOYO,
  vong bi 1234 SK – NSK, vong bi 1234 SK – FAG, vong bi 1234 SK – SKF, vong bi 1234 SK – TIMKEN, vong bi 1234 SK – KOYO,
  vong bi 1236 SK – NSK, vong bi 1236 SK – FAG, vong bi 1236 SK – SKF, vong bi 1236 SK – TIMKEN, vong bi 1236 SK – KOYO,
  vong bi 1238 SK – NSK, vong bi 1238 SK – FAG, vong bi 1238 SK – SKF, vong bi 1238 SK – TIMKEN, vong bi 1238 SK – KOYO,
  vong bi 1240 SK – NSK, vong bi 1240 SK – FAG, vong bi 1240 SK – SKF, vong bi 1240 SK – TIMKEN, vong bi 1240 SK – KOYO,
  vong bi 1242 SK – NSK, vong bi 1242 SK – FAG, vong bi 1242 SK – SKF, vong bi 1242 SK – TIMKEN, vong bi 1242 SK – KOYO,
  vong bi 1244 SK – NSK, vong bi 1244 SK – FAG, vong bi 1244 SK – SKF, vong bi 1244 SK – TIMKEN, vong bi 1244 SK – KOYO,
  vong bi 1246 SK – NSK, vong bi 1246 SK – FAG, vong bi 1246 SK – SKF, vong bi 1246 SK – TIMKEN, vong bi 1246 SK – KOYO,
  vong bi 1248 SK – NSK, vong bi 1248 SK – FAG, vong bi 1248 SK – SKF, vong bi 1248 SK – TIMKEN, vong bi 1248 SK – KOYO,
  vong bi 1250 SK – NSK, vong bi 1250 SK – FAG, vong bi 1250 SK – SKF, vong bi 1250 SK – TIMKEN, vong bi 1250 SK – KOYO,
  vong bi 1252 SK – NSK, vong bi 1252 SK – FAG, vong bi 1252 SK – SKF, vong bi 1252 SK – TIMKEN, vong bi 1252 SK – KOYO,
  vong bi 1254 SK – NSK, vong bi 1254 SK – FAG, vong bi 1254 SK – SKF, vong bi 1254 SK – TIMKEN,

  vong bi 1254 SK – KOYO,