Bạc đạn 1216

Bạc đạn 1216

 • Mô tả

Mô tả

Bạc đạn 1216

 • Vòng bi tròn nhào 2 dãy / vòng bi cầu tự lựa
 • Thông số kỹ thuật vòng bi 1216:  (80x140x26mm)

 • Thương hiệu : FAG
 • Xuất xứ : ĐỨC
 • LH: 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo )  -028. 351 51 004
 • vòng bi 1211 SK – NTN, vòng bi 1211 SK – NSK, vòng bi 1211 SK – FAG, vòng bi 1211 SK – SKF, vòng bi 1211 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1212 SK – NTN, vòng bi 1212 SK – NSK, vòng bi 1212 SK – FAG, vòng bi 1212 SK – SKF, vòng bi 1212 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1213 SK – NTN, vòng bi 1213 SK – NSK, vòng bi 1213 SK – FAG, vòng bi 1213 SK – SKF, vòng bi 1213 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1214 SK – NTN, vòng bi 1214 SK – NSK, vòng bi 1214 SK – FAG, vòng bi 1214 SK – SKF, vòng bi 1214 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1215 SK – NTN, vòng bi 1215 SK – NSK, vòng bi 1215 SK – FAG, vòng bi 1215 SK – SKF, vòng bi 1215 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1216 SK – NTN, vòng bi 1216 SK – NSK, vòng bi 1216 SK – FAG, vòng bi 1216 SK – SKF, vòng bi 1216 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1217 SK – NTN, vòng bi 1217 SK – NSK, vòng bi 1217 SK – FAG, vòng bi 1217 SK – SKF, vòng bi 1217 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1218 SK – NTN, vòng bi 1218 SK – NSK, vòng bi 1218 SK – FAG, vòng bi 1218 SK – SKF, vòng bi 1218 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1219 SK – NTN, vòng bi 1219 SK – NSK, vòng bi 1219 SK – FAG, vòng bi 1219 SK – SKF, vòng bi 1219 SK – TIMKEN,
  vòng bi 1220 SK – NTN, vòng bi 1220 SK – NSK, vòng bi 1220 SK – FAG, vòng bi 1220 SK – SKF,

  vòng bi 1220 SK – TIMKEN,