• Mô tả

Mô tả

BẠC ĐẠN 30216

 • Bạc đạn Côn – Thông số kỹ thuật: (80 x140 x 28.25 mm)
 • Thương hiệu KOYO – Xuất xứ Nhật bản
 • LH: 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo ) – 028. 351 51 004
 • Vòng bi ASAHI, Vòng bi FYH, vòng biJIB, vòng bi MPZ, Gối đỡ INOX, Bạc đạn, DYZV

  vong bi 30201, bac dan 30201, ổ bi 30201, 30201,
  vong bi 30202, bac dan 30202, ổ bi 30202, 30202,
  vong bi 30203, bac dan 30203, ổ bi 30203, 30203,
  vong bi 30204, bac dan 30204, ổ bi 30204, 30204,
  vong bi 30205, bac dan 30205, ổ bi 30205, 30205,
  vong bi 30206, bac dan 30206, ổ bi 30206, 30206,
  vong bi 30207, bac dan 30207, ổ bi 30207, 30207,
  vong bi 30208, bac dan 30208, ổ bi 30208, 30208,
  vong bi 30209, bac dan 30209, ổ bi 30209, 30209,
  vong bi 30210, bac dan 30210, ổ bi 30210, 30210,
  vong bi 30211, bac dan 30211, ổ bi 30211, 30211,
  vong bi 30212, bac dan 30212, ổ bi 30212, 30212,
  vong bi 30213, bac dan 30213, ổ bi 30213, 30213,
  vong bi 30214, bac dan 30214, ổ bi 30214, 30214,
  vong bi 30215, bac dan 30215, ổ bi 30215, 30215,
  vong bi 30216, bac dan 30216, ổ bi 30216, 30216,
  vong bi 30217, bac dan 30217, ổ bi 30217, 30217,