GỐI ĐỠ FL005

• Bạc đạn gối đỡ vòng bi SKF
• Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” bacdanvongbigiare.com
• Thương hiệu: SKF
• Xuất xứ : Ý ( ITALY  )
• LH: 0968.98.97.96 (Hỗ trợ online zalo )
• Tham khảo các mã tương đương tương gối đỡ vòng bi bạc đạn TIMKEN : INA, FAG, ASAHI, SKF, ..

  • Mô tả

Mô tả

GỐI ĐỠ FL005

Liên hệ đặt hàng : 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo )

Quý khách có thể tham khảo thêm một số hãng VÒNG BI  như : NTN, SKF, TIMKEN, URB, KBK …

GỐI ĐỠ INOX FL08, GỐI ĐỠ INOX P08, GỐI ĐỠ INOX UFL08, GỐI ĐỠ INOX KFL08, GỐI ĐỠ INOX UP08, VÒNG BI INOX K08, VÒNG BI INOX U08, VÒNG BI INOX FL08,
GỐI ĐỠ INOX FL000, GỐI ĐỠ INOX P000, GỐI ĐỠ INOX UFL000, GỐI ĐỠ INOX KFL000, GỐI ĐỠ INOX UP000, VÒNG BI INOX K000, VÒNG BI INOX U000, VÒNG BI INOX FL000,
GỐI ĐỠ INOX FL001, GỐI ĐỠ INOX P001, GỐI ĐỠ INOX UFL001, GỐI ĐỠ INOX KFL001, GỐI ĐỠ INOX UP001, VÒNG BI INOX K001, VÒNG BI INOX U001, VÒNG BI INOX FL001,
GỐI ĐỠ INOX FL002, GỐI ĐỠ INOX P002, GỐI ĐỠ INOX UFL002, GỐI ĐỠ INOX KFL002, GỐI ĐỠ INOX UP002, VÒNG BI INOX K002, VÒNG BI INOX U002, VÒNG BI INOX FL002,
GỐI ĐỠ INOX FL003, GỐI ĐỠ INOX P003, GỐI ĐỠ INOX UFL003, GỐI ĐỠ INOX KFL003, GỐI ĐỠ INOX UP003, VÒNG BI INOX K003, VÒNG BI INOX U003, VÒNG BI INOX FL003,
GỐI ĐỠ INOX FL004, GỐI ĐỠ INOX P004, GỐI ĐỠ INOX UFL004, GỐI ĐỠ INOX KFL004, GỐI ĐỠ INOX UP004, VÒNG BI INOX K004, VÒNG BI INOX U004, VÒNG BI INOX FL004,
GỐI ĐỠ INOX FL005, GỐI ĐỠ INOX P005, GỐI ĐỠ INOX UFL005, GỐI ĐỠ INOX KFL005, GỐI ĐỠ INOX UP005, VÒNG BI INOX K005, VÒNG BI INOX U005, VÒNG BI INOX FL005,
GỐI ĐỠ INOX FL006, GỐI ĐỠ INOX P006, GỐI ĐỠ INOX UFL006, GỐI ĐỠ INOX KFL006, GỐI ĐỠ INOX UP006, VÒNG BI INOX K006, VÒNG BI INOX U006, VÒNG BI INOX FL006,
GỐI ĐỠ INOX FL007, GỐI ĐỠ INOX P007, GỐI ĐỠ INOX UFL007, GỐI ĐỠ INOX KFL007, GỐI ĐỠ INOX UP007, VÒNG BI INOX K007, VÒNG BI INOX U007, VÒNG BI INOX FL007,
GỐI ĐỠ INOX FL008, GỐI ĐỠ INOX P008, GỐI ĐỠ INOX UFL008, GỐI ĐỠ INOX KFL008, GỐI ĐỠ INOX UP008, VÒNG BI INOX K008, VÒNG BI INOX U008, VÒNG BI INOX FL008,