GỐI ĐỠ SN520

• Bạc đạn gối đỡ vòng bi SKF
• Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” bacdanvongbigiare.com
• Thương hiệu: SKF
• Xuất xứ : Ý ( ITALY  )
• LH: 0968.98.97.96 (Hỗ trợ online zalo )
• Tham khảo các mã tương đương tương gối đỡ vòng bi bạc đạn TIMKEN : INA, FAG, ASAHI, SKF, ..

  • Mô tả

Mô tả

GỐI ĐỠ SN520

Liên hệ đặt hàng : 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo )

Quý khách có thể tham khảo thêm một số hãng VÒNG BI  như : NTN, SKF, TIMKEN, URB, KBK …

GỐI ĐỠ SNU515, GỐI ĐỠ SNL515, VÒNG BI SN515,
GỐI ĐỠ SNU516, GỐI ĐỠ SNL516, VÒNG BI SN516,
GỐI ĐỠ SNU517, GỐI ĐỠ SNL517, VÒNG BI SN517,
GỐI ĐỠ SNU518, GỐI ĐỠ SNL518, VÒNG BI SN518,
GỐI ĐỠ SNU519, GỐI ĐỠ SNL519, VÒNG BI SN519,
GỐI ĐỠ SNU520, GỐI ĐỠ SNL520, VÒNG BI SN520,
GỐI ĐỠ SNU522, GỐI ĐỠ SNL522, VÒNG BI SN522,
GỐI ĐỠ SNU524, GỐI ĐỠ SNL524, VÒNG BI SN524,
GỐI ĐỠ SNU526, GỐI ĐỠ SNL526, VÒNG BI SN526,
GỐI ĐỠ SNU528, GỐI ĐỠ SNL528, VÒNG BI SN528,
GỐI ĐỠ SNU509-607, GỐI ĐỠ SNL509-607, VÒNG BI SN509-607,
GỐI ĐỠ SNU510-608, GỐI ĐỠ SNL510-608, VÒNG BI SN510-608,
GỐI ĐỠ SNU511-609, GỐI ĐỠ SNL511-609, VÒNG BI SN511-609,
GỐI ĐỠ SNU512-610, GỐI ĐỠ SNL512-610, VÒNG BI SN512-610,
GỐI ĐỠ SNU513-611, GỐI ĐỠ SNL513-611, VÒNG BI SN513-611,
GỐI ĐỠ SNU514-612, GỐI ĐỠ SNL514-612, VÒNG BI SN514-612,
GỐI ĐỠ SNU515-613, GỐI ĐỠ SNL515-613, VÒNG BI SN515-613,
GỐI ĐỠ SNU516-614, GỐI ĐỠ SNL516-614, VÒNG BI SN516-614,
GỐI ĐỠ SNU518-615, GỐI ĐỠ SNL518-615, VÒNG BI SN518-615,
GỐI ĐỠ SNU519-616, GỐI ĐỠ SNL519-616, VÒNG BI SN519-616,
GỐI ĐỠ SNU520-617, GỐI ĐỠ SNL520-617, VÒNG BI SN520-617,
GỐI ĐỠ SNU522-619, GỐI ĐỠ SNL522-619, VÒNG BI SN522-619,
GỐI ĐỠ SNU524-620, GỐI ĐỠ SNL524-620, VÒNG BI SN524-620,