GỐI ĐỠ P004 ASAHI

• Bạc đạn gối đỡ vòng bi ASAHI
• Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” bacdanvongbigiare.com
• Thương hiệu: ASAHI
• Xuất xứ : NHẬT ( JAPAN )
• LH: 0968.98.97.96 (Hỗ trợ online zalo )
• Tham khảo các mã tương đương tương gối đỡ vòng bi bạc đạn TIMKEN : INA, FAG, ASAHI, SKF, ..

  • Mô tả

Mô tả

GỐI ĐỠ P004 ASAHI

Liên hệ đặt hàng : 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo )

Quý khách có thể tham khảo thêm một số hãng VÒNG BI  như : NTN, SKF, TIMKEN, URB, KBK …

BẠC ĐẠN KFL08 ASAHI, BẠC ĐẠN UP08 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK08, GỐI ĐỠ INOX SU08, GỐI ĐỠ INOX SFL08, GỐI ĐỠ INOX SP08,
BẠC ĐẠN KFL000 ASAHI, BẠC ĐẠN UP000 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK000, GỐI ĐỠ INOX SU000, GỐI ĐỠ INOX SFL000, GỐI ĐỠ INOX SP000,
BẠC ĐẠN KFL001 ASAHI, BẠC ĐẠN UP001 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK001, GỐI ĐỠ INOX SU001, GỐI ĐỠ INOX SFL001, GỐI ĐỠ INOX SP001,
BẠC ĐẠN KFL002 ASAHI, BẠC ĐẠN UP002 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK002, GỐI ĐỠ INOX SU002, GỐI ĐỠ INOX SFL002, GỐI ĐỠ INOX SP002,
BẠC ĐẠN KFL003 ASAHI, BẠC ĐẠN UP003 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK003, GỐI ĐỠ INOX SU003, GỐI ĐỠ INOX SFL003, GỐI ĐỠ INOX SP003,
BẠC ĐẠN KFL004 ASAHI, BẠC ĐẠN UP004 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK004, GỐI ĐỠ INOX SU004, GỐI ĐỠ INOX SFL004, GỐI ĐỠ INOX SP004,
BẠC ĐẠN KFL005 ASAHI, BẠC ĐẠN UP005 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK005, GỐI ĐỠ INOX SU005, GỐI ĐỠ INOX SFL005, GỐI ĐỠ INOX SP005,
BẠC ĐẠN KFL006 ASAHI, BẠC ĐẠN UP006 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK006, GỐI ĐỠ INOX SU006, GỐI ĐỠ INOX SFL006, GỐI ĐỠ INOX SP006,
BẠC ĐẠN KFL007 ASAHI, BẠC ĐẠN UP007 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK007, GỐI ĐỠ INOX SU007, GỐI ĐỠ INOX SFL007, GỐI ĐỠ INOX SP007,
BẠC ĐẠN KFL008 ASAHI, BẠC ĐẠN UP008 ASAHI, GỐI ĐỠ INOX SK008, GỐI ĐỠ INOX SU008, GỐI ĐỠ INOX SFL008, GỐI ĐỠ INOX SP008,