ĐẠI LÝ VÒNG BI BẠC ĐẠN INA

ĐẠI LÝ VÒNG BI BẠC ĐẠN INA

ĐẠI LÝ VÒNG BI BẠC ĐẠN INA – HOTLINE: 0968989796.

Nói đến INA là chúng ta nghĩa đến ngay các loại vòng bi bạc đạn. Đây là thương hiệu gối đỡ, vòng bi, bạc đạn nổi tiếng

trên toàn thế giới, củng như ở Việt Nam.

Trong các loại vòng bi bạc đạn INA thì có loại vòng bi đạt biệt là loại vòng bi rãnh U.

Đây là loại vòng bi trên lưng của vòng bi có rãnh lõm xuống dạng chữ u,

được sử dụng rộng rãi trong các  ngành công nghiệp dệt, may mặc….

Liên hệ: 0968.98.97.96 – www.bacdanvongbigiare.com – nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các loại vòng bi-gối đỡ-giá rẻ. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ĐẠI LÝ VÒNG BI BẠC ĐẠN INA 

BẠC ĐẠN LFR5000, BẠC ĐẠN LR5200, BẠC ĐẠN LFR5300, BẠC ĐẠN LFR5000-10-2Z,,
BẠC ĐẠN LFR5001, BẠC ĐẠN LR5201, BẠC ĐẠN LFR5301, BẠC ĐẠN LFR5001-10-2Z,,
BẠC ĐẠN LFR5002, BẠC ĐẠN LR5202, BẠC ĐẠN LFR5302, BẠC ĐẠN LFR5002-10-2Z,,
BẠC ĐẠN LFR5003, BẠC ĐẠN LR5203, BẠC ĐẠN LFR5303, BẠC ĐẠN LFR5003-10-2Z,,
BẠC ĐẠN LFR5004, BẠC ĐẠN LR5204, BẠC ĐẠN LFR5304, BẠC ĐẠN LFR5004-10-2Z,,
BẠC ĐẠN LFR5005, BẠC ĐẠN LR5205, BẠC ĐẠN LFR5305, BẠC ĐẠN LFR5005-10-2Z,,
BẠC ĐẠN LFR5006, BẠC ĐẠN LR5206, BẠC ĐẠN LFR5306, BẠC ĐẠN LFR5006-10-2Z,,
BẠC ĐẠN LFR5007, BẠC ĐẠN LR5207, BẠC ĐẠN LFR5307, BẠC ĐẠN LFR5007-10-2Z,,
BẠC ĐẠN LFR5008, BẠC ĐẠN LR5208, BẠC ĐẠN LFR5308, BẠC ĐẠN LFR5008-10-2Z,,

Share this post