VÒNG BI BẠC ĐẠN TRÒN 2 DÃY

VÒNG BI BẠC ĐẠN TRÒN 2 DÃY

VÒNG BI BẠC ĐẠN TRÒN 2 DÃY – HOTLINE: 0968989796

Vòng bi tròn 2 dãy là vòng bi bạc đạn có 2 dãy bi,

được xử dụng rộng rãi trong các loại máy công nghiệp, các loại quạt hút, có sức chịu tải cao.

Công ty chúng tôi nhập khẩu và phân phối các loại vòng bi bạc đạn tròn 2 dãy.

Liên hệ: 0968.98.97.96 – www.bacdanvongbigiare.com – nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các loại vòng bi-gối đỡ-giá rẻ. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng: 

1201, 1101, 1301, 2201, 2301, 3201, 3301, 5101, 5201, 5301,
1202, 1102, 1302, 2202, 2302, 5102, 3302, 5102, 5202, 5302,
1203, 1103, 1303, 2203, 2303, 5103, 3303, 5103, 5203, 5303,
1204, 1104, 1304, 2204, 2304, 5104, 3304, 5104, 5204, 5304,
1205, 1105, 1305, 2205, 2305, 5105, 3305, 5105, 5205, 5305,
1206, 1106, 1306, 2206, 2306, 5106, 3306, 5106, 5206, 5306,
1207, 1107, 1307, 2207, 2307, 5107, 3307, 5107, 5207, 5307,
1208, 1108, 1308, 2208, 2308, 5108, 3308, 5108, 5208, 5308,
1209, 1109, 1309, 2209, 2309, 5109, 3309, 5109, 5209, 5309,
1210, 1110, 1310, 2210, 2310, 5110, 3310, 5110, 5210, 5310,
1211, 1111, 1311, 2211, 2311, 5111, 3311, 5111, 5211, 5311,
1212, 1112, 1312, 2212, 2312, 5112, 3312, 5112, 5212, 5312,
1213, 1113, 1313, 2213, 2313, 5113, 3313, 5113, 5213, 5313,
1214, 1114, 1314, 2214, 2314, 5114, 3314, 5114, 5214, 5314,
1215, 1115, 1315, 2215, 2315, 5115, 3315, 5115, 5215, 5315,
1216, 1116, 1316, 2216, 2316, 5116, 3316, 5116, 5216, 5316,
1217, 1117, 1317, 2217, 2317, 5117, 3317, 5117, 5217, 5317,
1218, 1118, 1318, 2218, 2318, 5118, 3318, 5118, 5218, 5318,
1219, 1119, 1319, 2219, 2319, 5119, 3319, 5119, 5219, 5319,
1220, 1120, 1320, 2220, 2320, 5120, 3320, 5120, 5220, 5320,
1221, 1121, 1321, 2221, 2321, 5121, 3321, 5121, 5221, 5321,
1222, 1122, 1322, 2222, 2322, 5122, 3322, 5122, 5222, 5322,
1224, 1124, 1324, 2224, 2324, 5124, 3323, 5124, 5224, 5324,
1226, 1126, 1326, 2226, 2326, 5126, 3324, 5126, 5226, 5326,

Share this post