VÒNG BI 605

• Bạc đạn gối đỡ vòng bi SKF
• Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” bacdanvongbigiare.com
• Thương hiệu: SKF
• Xuất xứ : Ý ( ITALY )
• LH: 0968.98.97.96 (Hỗ trợ online zalo )
• Tham khảo các mã tương đương tương gối đỡ vòng bi bạc đạn : ASAHI, KG , KOYO , INA ..

  • Mô tả

Mô tả

VÒNG BI 605

Liên hệ đặt hàng : 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo )

Quý khách có thể tham khảo thêm một số hãng VÒNG BI GIÁ RẺ như : KBK, ZWZ, ASAHI , URB, DPI …

BẠC ĐẠN 603, BẠC ĐẠN 603Z, BẠC ĐẠN 603ZZ,
BẠC ĐẠN 604, BẠC ĐẠN 604Z, BẠC ĐẠN 604ZZ,
BẠC ĐẠN 605, BẠC ĐẠN 605Z, BẠC ĐẠN 605ZZ,
BẠC ĐẠN 602, BẠC ĐẠN 602Z, BẠC ĐẠN 602ZZ,
BẠC ĐẠN 606, BẠC ĐẠN 606Z, BẠC ĐẠN 606ZZ,
BẠC ĐẠN 607, BẠC ĐẠN 607Z, BẠC ĐẠN 607ZZ,
BẠC ĐẠN 608, BẠC ĐẠN 608Z, BẠC ĐẠN 608ZZ,
BẠC ĐẠN 609, BẠC ĐẠN 609Z, BẠC ĐẠN 609ZZ,
BẠC ĐẠN 624, BẠC ĐẠN 624Z, BẠC ĐẠN 624ZZ,
BẠC ĐẠN 625, BẠC ĐẠN 625Z, BẠC ĐẠN 625ZZ,
BẠC ĐẠN 626, BẠC ĐẠN 626Z, BẠC ĐẠN 626ZZ,
BẠC ĐẠN 627, BẠC ĐẠN 627Z, BẠC ĐẠN 627ZZ,
BẠC ĐẠN 628, BẠC ĐẠN 628Z, BẠC ĐẠN 628ZZ,
BẠC ĐẠN 629, BẠC ĐẠN 629Z, BẠC ĐẠN 629ZZ,
BẠC ĐẠN 685, BẠC ĐẠN 685Z, BẠC ĐẠN 685ZZ,
BẠC ĐẠN 686, BẠC ĐẠN 686Z, BẠC ĐẠN 686ZZ,
BẠC ĐẠN 687, BẠC ĐẠN 687Z, BẠC ĐẠN 687ZZ,
BẠC ĐẠN 688, BẠC ĐẠN 688Z, BẠC ĐẠN 688ZZ,
BẠC ĐẠN 694, BẠC ĐẠN 694Z, BẠC ĐẠN 694ZZ,
BẠC ĐẠN 695, BẠC ĐẠN 695Z, BẠC ĐẠN 695ZZ,
BẠC ĐẠN 696, BẠC ĐẠN 696Z, BẠC ĐẠN 696ZZ,
BẠC ĐẠN 697, BẠC ĐẠN 697Z, BẠC ĐẠN 697ZZ,
BẠC ĐẠN 698, BẠC ĐẠN 698Z, BẠC ĐẠN 698ZZ,
BẠC ĐẠN 624, BẠC ĐẠN 624Z, BẠC ĐẠN 624ZZ,
BẠC ĐẠN 625, BẠC ĐẠN 625Z, BẠC ĐẠN 625ZZ,
BẠC ĐẠN 626, BẠC ĐẠN 626Z, BẠC ĐẠN 626ZZ,
BẠC ĐẠN 627, BẠC ĐẠN 627Z, BẠC ĐẠN 627ZZ,
BẠC ĐẠN 628, BẠC ĐẠN 628Z, BẠC ĐẠN 628ZZ,
BẠC ĐẠN 629, BẠC ĐẠN 629Z, BẠC ĐẠN 629ZZ,