VÒNG BI HỘP SỐ 60UZS417

VÒNG BI HỘP SỐ 60UZS417

• Bạc đạn gối đỡ vòng bi NTN
• Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” bacdanvongbigiare.com
• Thương hiệu: NTN
• Xuất xứ : NHẬT ( JAPAN )
• LH: 0968.98.97.96 (Hỗ trợ online zalo )
• Tham khảo các mã tương đương tương gối đỡ vòng bi bạc đạn TIMKEN : INA, FAG, ASAHI, SKF, ..

  • Mô tả

Mô tả

VÒNG BI HỘP SỐ 60UZS417

Liên hệ đặt hàng : 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo )

Quý khách có thể tham khảo thêm một số hãng VÒNG BI  như : NTN, SKF, TIMKEN, URB, KBK …

BẠC ĐẠN 610 11-15 YRX, BẠC ĐẠN 15UZ8235, BẠC ĐẠN 15UZ8235,
BẠC ĐẠN 610 21 YRX, BẠC ĐẠN 15UZ824359, BẠC ĐẠN 15UZ824359,
BẠC ĐẠN 610 2529 YRX, BẠC ĐẠN 15UZ8287, BẠC ĐẠN 15UZ8287,
BẠC ĐẠN 610 35 YRX, BẠC ĐẠN 15UZE20906T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZE20906T2 PX1,
BẠC ĐẠN 610 51 YRX, BẠC ĐẠN 15UZE20911T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZE20911T2 PX1,
BẠC ĐẠN 610 59 YRX, BẠC ĐẠN 15UZE20911T2, BẠC ĐẠN 15UZE20911T2,
BẠC ĐẠN 610 59 YRX, BẠC ĐẠN 15UZE20917T2, BẠC ĐẠN 15UZE20917T2,
BẠC ĐẠN 610 87 YRX, BẠC ĐẠN 15UZE20921T2, BẠC ĐẠN 15UZE20921T2,
BẠC ĐẠN 612 21 YRX, BẠC ĐẠN 15UZE8106, BẠC ĐẠN 15UZE8106,
BẠC ĐẠN 612 0608 YRX, BẠC ĐẠN 15UZE8111, BẠC ĐẠN 15UZE8111,
BẠC ĐẠN 6120608 GRX, BẠC ĐẠN 15UZE8117, BẠC ĐẠN 15UZE8117,
BẠC ĐẠN 612 35 YRX, BẠC ĐẠN 15UZE8129, BẠC ĐẠN 15UZE8129,
BẠC ĐẠN 616 0608 YRX2, BẠC ĐẠN 15UZE8135, BẠC ĐẠN 15UZE8135,
BẠC ĐẠN 616 11-15 YRX2, BẠC ĐẠN 15UZE814359, BẠC ĐẠN 15UZE814359,
BẠC ĐẠN 616 17-25 YRX2, BẠC ĐẠN 15UZE8187, BẠC ĐẠN 15UZE8187,
BẠC ĐẠN 616 71 YRX, BẠC ĐẠN 15UZ21006T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21006T2 PX1,
BẠC ĐẠN 617 GSX, BẠC ĐẠN 15UZ21008-15T2, BẠC ĐẠN 15UZ21008-15T2,
BẠC ĐẠN 620 GXX, BẠC ĐẠN 15UZ21011T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21011T2 PX1,
BẠC ĐẠN 621 GXX, BẠC ĐẠN 15UZ21011, BẠC ĐẠN 15UZ21011,
BẠC ĐẠN 622 GXX, BẠC ĐẠN 15UZ21017T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21017T2 PX1,
BẠC ĐẠN 623 GXX, BẠC ĐẠN 15UZ21021T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21021T2 PX1,
BẠC ĐẠN 624 GXX, BẠC ĐẠN 15UZ2102529T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ2102529T2 PX1,
BẠC ĐẠN 625 GXX, BẠC ĐẠN 15UZ21035T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21035T2 PX1,
BẠC ĐẠN 626 GXX, BẠC ĐẠN 15UZ21051T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21051T2 PX1,
BẠC ĐẠN 627 GXX, BẠC ĐẠN 15UZ21059T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21059T2 PX1,
BẠC ĐẠN 22UZ21106T2  PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21071T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21071T2 PX1,
BẠC ĐẠN 22UZ21111, BẠC ĐẠN 15UZ21087T2 PX1, BẠC ĐẠN 15UZ21087T2 PX1,