VÒNG BI INOX SK004

• Bạc đạn gối đỡ vòng bi NSK
• Thông số kỹ thuật tham khảo tại “catagogue” bacdanvongbigiare.com
• Thương hiệu: NSK
• Xuất xứ : NHẬT ( JAPAN )
• LH: 0968.98.97.96 (Hỗ trợ online zalo )
• Tham khảo các mã tương đương tương gối đỡ vòng bi bạc đạn TIMKEN : INA, FAG, ASAHI, SKF, ..

  • Mô tả

Mô tả

VÒNG BI INOX SK004

Liên hệ đặt hàng : 0968.98.97.96  (Hỗ trợ online zalo )

Quý khách có thể tham khảo thêm một số hãng VÒNG BI  như : NTN, SKF, TIMKEN, URB, KBK …

GỐI ĐỠ INOX SK08, GỐI ĐỠ INOX SU08, GỐI ĐỠ INOX SFL08, GỐI ĐỠ INOX SP08, GỐI ĐỠ INOX SUFL08, GỐI ĐỠ INOX SKFL08,
GỐI ĐỠ INOX SK000, GỐI ĐỠ INOX SU000, GỐI ĐỠ INOX SFL000, GỐI ĐỠ INOX SP000, GỐI ĐỠ INOX SUFL000, GỐI ĐỠ INOX SKFL000,
GỐI ĐỠ INOX SK001, GỐI ĐỠ INOX SU001, GỐI ĐỠ INOX SFL001, GỐI ĐỠ INOX SP001, GỐI ĐỠ INOX SUFL001, GỐI ĐỠ INOX SKFL001,
GỐI ĐỠ INOX SK002, GỐI ĐỠ INOX SU002, GỐI ĐỠ INOX SFL002, GỐI ĐỠ INOX SP002, GỐI ĐỠ INOX SUFL002, GỐI ĐỠ INOX SKFL002,
GỐI ĐỠ INOX SK003, GỐI ĐỠ INOX SU003, GỐI ĐỠ INOX SFL003, GỐI ĐỠ INOX SP003, GỐI ĐỠ INOX SUFL003, GỐI ĐỠ INOX SKFL003,
GỐI ĐỠ INOX SK004, GỐI ĐỠ INOX SU004, GỐI ĐỠ INOX SFL004, GỐI ĐỠ INOX SP004, GỐI ĐỠ INOX SUFL004, GỐI ĐỠ INOX SKFL004,
GỐI ĐỠ INOX SK005, GỐI ĐỠ INOX SU005, GỐI ĐỠ INOX SFL005, GỐI ĐỠ INOX SP005, GỐI ĐỠ INOX SUFL005, GỐI ĐỠ INOX SKFL005,
GỐI ĐỠ INOX SK006, GỐI ĐỠ INOX SU006, GỐI ĐỠ INOX SFL006, GỐI ĐỠ INOX SP006, GỐI ĐỠ INOX SUFL006, GỐI ĐỠ INOX SKFL006,